Iloinen nainen ja mies kauppakeskuksessa

Kirjoista apua ja haastatteluja

Tervetuloa uuteen EMPPA-sivuston osioon. Kirjoista apua -kohdassa esittelemme itseapu (self-help) kirjoja, joita EMPPA-työntekijä tai lukijat ovat lähettäneet. Esittellyt kirjat ovat herättäneet lukijassa ajatuksia ja oivalluksia. Täällä kokemuksia on mahdollista jakaa kokemuksia muille.

Haastatteluja-osiossa tavataan mielenkiintoisia ihmisiä, joiden ajatuksista voi saada apua ja tukea omaan elämään.

Johdannoksi

”Osallistuin kauan sitten, vuonna 1998, Helsingin kaupungin työväenopiston järjestämään seminaariin nimeltä Vahvuutena peloton ihminen. Eräs puhujista oli nyt jo edesmennyt psykologi ja logoterapeutti Raija-Leena Sten. Hän kertoi, miten voi itse auttaa itseään kirjojen avulla.  

Logoterapia, joka on elämäntarkoitukseen perustuvaa psykologiaa, filosofiaa ja terapiaa, suositteleekin kirjaa terapiana. Logoterapian on kehittänyt psykiatri ja neurologi Viktor Frankl (26.3. 1905–2.9. 1997). Hän selvisi elävänä Hitlerin keskitysleireistä. Vapauduttuaan Frankl omisti elämänsä ohjatakseen ihmisiä itse etsimään ja löytämään omalle elämälleen tarkoituksia.  

Ote Franklin kirjasta Itsensä löytäminen: ”Psykoterapia on olennaiselta osin lääkärin ja potilaan välistä jatkuvaa yhteistyötä. En siis kirjan merkitystä korostaessani suinkaan tarkoita, että kirja korvaisi psykoterapian, vaikka haluankin muistuttaa mieliin, että kirjan merkitystä ei pitäisi aliarvioida. Olen käytännön lääkärityössä useita kertoja saanut todisteita siitä, kuinka yksilö, joka on vuosikymmeniä kärsinyt vaikeasta neuroosista ja on ollut vuosia erikoislääkärin jatkuvassa hoidossa tuloksetta, on itse oppinut käyttämään kirjaa psykoterapeuttisesti oikealla tavalla ja siten myös omin avuin vapautunut neuroosistaan.” 

Itseapukirjoihin tutustuessani oli omassa elämässäni erityisen huono vaihe menossa. Syntymävamma huononi ja tuli myös avioero. Putosin köyhyyteen, eikä minulla ollut mitään mahdollisuuksia hankkia ammatilliselta puolelta psyykkistä tukea. Mutta oli kuitenkin kirjastot! Aloin suorastaan ahmia psykologista kirjallisuutta ja itseapuoppaita. Mielestäni ne valaisivat, koulutuksen ohella, tietä ammattiauttajaksi, joka tänä päivänä olen.”  

Pirkko Justander, EMPPA-työntekijä

Kirjoista apua – > siirry tästä

Haastatteluja  -> siirry tästä