Näkövammainen nainen kävelee kadulla opaskoiran kanssa iloisena, taustalla henkilö sähköpyörätuolin kanssa

Tietoa avun hakemisesta

Avun hakemisessa yhdenvertainen oikeus, kaksinkertainen vaikeus 

Avun hakeminen riippuvuusongelmiin tai mielen huoliin ei koskaan ole helppoa. Mikäli henkilöllä on joku vamma tai perussairaus, voi avun hakeminen olla vielä vaikeampaa.

Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä on kuitenkin täsmälleen samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä hakea ja saada apua päihdehäiriöihin tai mielenterveyden ongelmiin.

Päihde- ja mielenterveysongelmista tulee ensisijaisesti muistaa, ettei mikään vamma tai somaattinen sairaus niiltä säästä. Toisaalta pitää huomioida, ettei kaikkea voi selittää vammalla. Mielen huoli on mielen huoli ja riippuvuus on riippuvuus, oli henkilö vammainen tai ei.

Ensimmäinen yhteydenotto apua tarjoavaan tahoon voi jännittää. Siksi on hyvä tehdä etukäteen lista omista esteettömyystarpeistaan. Tässä joitakin esimerkkejä siitä, mitä kannattaa etukäteen kysyä:

Autopaikat ja saattoliikenne

Onko esteettömiä autopaikkoja omalle autolle?
Onko taksin helppo ottaa ja jättää asiakas?

Sisäänkäynti

Pääseekö sisään esteettömästi sähköpyörätuolilla, pyörätuolilla ja rollaattorilla?

Jos sisäänkäynnissä on tasoeroja, onko käsijohtimia eli kaiteita molemmin puolin vai vain toisella puolella?

Onko sisäänkäynnissä kynnyksiä, jotka ovat korkeampia kuin 2cm?Onko luiska? (Esteettömän luiskan kaltevuus on enintään 5-8% ja leveys vähintään 90cm)

Onko ensin yhdet ovet ja sitten nk. tuulikaappi ja sen jälkeen toiset ovet

Mahtuuko tuulikaapin läpi kulkemaan apuvälineitä käyttäen?

Onko ovien vapaa kulkuaukko vähintään 85 cm?

Ovatko ovet painavia vai keveitä tai kenties sähköisiä?

Hissi

Onko hissi?

Ovatko sen ovet sähköiset vai itse avattavat?

Mahtuuko hissiin sähköpyörätuolilla, pyörätuolilla ja rollaattorilla?

Portaat

Ovatko portaat suorat vai kierreportaat?

Onko portaissa käsijohdin eli kaide molemmilla vai vain toisella puolella?

Vastaanottohuoneet ja muut tilat

Onko kynnyksiä, jotka ovat korkeampia kuin 2 cm?

Onko ovien vapaa kulkuaukko vähintään 85 cm?

Ovatko ovet painavia vai keveitä tai kenties sähköisiä?

Onko kulkuväylän/käytävän leveys vähintään 90 cm?

Onko tila helppo hahmottaa?

Onko väreissä, kontrasteissa ja valaistuksessa huomioitu heikkonäköiset?

Onko vastaanotto- tai ryhmäterapiahuoneeseen pääsy ja liikkuminen niissä mahdollista sähköpyörätuolilla, manuaalipyörätuolilla ja rollaattorilla?

Onko hoitopaikassa esteetön wc-tila asiakkaita varten?

Onko hoitopaikassa huomioitu asiakkaan aistiyliherkkyys?

Toisen henkilön apu

Saako hoitopaikasta apua ovien avaamisessa ja sulkemisessa?

Saako hoitopaikasta apua päällysvaatteiden pukemisessa ja riisumisessa?

Saako apua wc-toiminnoissa?

Onko omalle avustajalle taukotila terapiakäynnin ajaksi?

Avustaja ja opaskoirat

Tietäähän hoitopaikka, että avustaja- ja opaskoiran saa tuoda vastaanotolle?

Tulkit

Tuoko asiakas oman viittomakielen tai puhetulkin paikalle vai hankkiiko hoitopaikka tulkkauksen?

Esteettömyys edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Esteettömyys on saavutettavuuden elinehto. Esteettömyys ei kuitenkaan ole neuvottelukysymys, sitä joko on tai ei ole.

Tila ei ole esteetön, jos sinne pääsee vaikka rollaattorilla ja manuaalipyörätuolilla, mutta ei sähköpyörätuolilla. Kuitenkin esim. nettisivuilla tai esitteissä on hyvä kertoa millä apuvälineillä liikkuville tila soveltuu. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n sivuilta löytää erittäin yksityiskohtaista tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä. Youtubessa hakusanoillaInvalidiliitto ESKE” löytyy aiheesta paljon hyviä videoita.

Esteettömyys ei ole pelkästään sitä, ettei tilassa ole kynnyksiä tai portaita. Esteetön pääsy ja helppous liikkua tarkoittavat rakennetun ympäristön esteettömyyttä. Se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös tiedon ja ennen muuta asenteiden esteettömyyttä. Tiedon esteettömyys on sitä, että hoitopaikkojen esitteitä tulisi olla saatavilla esimerkiksi selkokielellä. Verkkosivujen on oltava näkövammaisille saavutettavat. Asenteiden esteettömyys puolestaan tarkoittaa, että vammaista asiakasta kohdellaan ja kohdataan hoitopaikassa kuten muitakin asiakkaita.

Saavutettavan hoitopaikan tunnistaakin siitä, että

  • siitä saa tietoa
  • sinne pääsee
  • siellä pystyy toimimaan omista rajoituksista huolimatta
  • siellä saa inhimillistä ja ammattitaitoista kohtelua
  • siellä huomioidaan kokonaistilanne ja toimintakyky
  • siellä kohdellaan kaikkia tasapuolisesti
  • siellä uskalletaan verkostoitua myös erilaisten palveluiden tuottajien kanssa