Selkokielinen esite alkoholista

Selkokielinen alkoholiesite kertoo lyhyesti ja selkeästi alkoholista. Alkoholin vaikutukset, kertakäytön riskirajat, erilaiset alkoholin käyttötavat esitetään käytännönläheisesti ja selkeästi. Esitteen tarkoituksena on antaa lukijalle keinoja omien alkoholinkäyttötapojen tarkastelemiseen.

Selkoesitteestä saa myös tietoa siitä, mistä voi hakea apua, jos itsellä tai läheisellä on päihteiden käyttöön liittyvää tuen tai hoidon tarvetta.

Voit tilata esittettä joko Sininauhaliittosta tai Selkokeskuksesta.

alkoholiesite_2.pdf

Tutustu myös selkokieliseen kuntoutujan työkirjaan

Tutustu myös selkokieliseen rahapelaamista käsittelevään oppaaseen

 


Sivu päivitetty 12.10.2012
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.