Esteettömyys ja palvelut

Esteettömyys on laaja käsite. Esteettömän ympäristön lisäksi sillä tarkoitetaan monia keinoja ja palveluita, joiden tavoitteena on helpottaa ja mahdollistaa erilaisten ihmisten tasavertainen arki niin, että kaikki kansalaiset voivat tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua.

Esteettömyydellä on erityisen suuri merkitys palvelujen käyttäjien erityisryhmille eli iäkkäille ja vammaisille henkilöille heidän itsenäisten toimintaedellytystensä turvaamisessa.

Esteettömyys mielenterveys- ja päihdepalveluissa

On tärkeätä nähdä esteettömyys osana palvelujen yleistä saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Samanaikaisesti esteettömyys on myös ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Kaikilla on oikeus saada saavutettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdekysymyksistä. Kaikkien tulee saada apua ja tukea, silloin kun sitä tarvitaan.

Esteettömyyteen ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Esteetön toimintaympäristö - niin fyysinen kuin sähköinenkin - on kaikille helppokäyttöinen ja turvallinen.  

Esteettömyys on asiakkaiden erityistarpeiden huomioimista. Erityistarpeet voivat johtua esimerkiksi heikosta kielitaidosta, liikuntarajoitteista, näkö- tai kuulovammasta, ymmärtämisen vaikeuksista tai ikääntymisestä.

Esteettömyyden edistämiseksi jokainen voi tehdä paljon.

  • Hanki tai tuota selkomukautettua materiaalia asiakastyöhön. Opettele selkovuorovaikutuksen periaatteita asiakastilanteita varten.
  • Jos suinkin mahdollista, huolehdi, että pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat pääsevät palveluihin ja mukaan esimerkiksi vertaisryhmiin. Mainitse esteettömyystieto tiedotteissasi.
  • Panosta verkossa tarjolla olevien palvelujen käytettävyyteen. Ota esteettömyys yhdeksi näkökulmaksi kun suunnittelet verkkosivujen uudistamista. Huolehdi, että sivut koodataan niin, että niitä voidaan käyttää ja lukea erilaisilla lukulaitteilla ja apuvälineillä
  • Verkostoidu yli sektorirajojen. Vammais-, päihde- ja mielenterveysalan asiantuntijoiden yhteistyötä ja asiantuntijavaihtoa tarvitaan esteettömien palvelujen suunnittelutyössä.

 

 


Sivu päivitetty 9.10.2012
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.