Hyvinvointisi tueksi – saavutettavasti!

Emppa – esteettömästi

Jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa tietoa, tukea ja apua. Vammaisuus, heikko kielitaito tai ikääntyminen eivät saa olla mielenterveys- tai päihdepalvelujen saamisen esteenä.

Nämä sivut on tarkoitettu saavutettavia palveluja etsiville asiakkaille sekä ammattilaisille, jotka toimivat palvelun tuottamisen tai kehittämisen tehtävissä.

Emppa edistää mielenterveys- ja päihdepalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Järjestämme koulutuksia, tuotamme selkokielistä tukiaineistoa ja koordinoimme Emppa -kehittämisverkostoa. Emppa on osa Sininauhaliiton toimintaa ja toimii Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Verkostoomme kuuluu 20 eri järjestötoimijaa vammais-, päihde- ja mielenterveystyön alalta. Verkostoyhteistyössä pyrimme kehittämään hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä esteettömiä palveluja.

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.