Riippuvuudet

Haitallinen riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mielihyvän tunteita. Päihteiden käytön lisäksi riippuvuus voi kehittyä tekemiseen; esimerkiksi pelaamiseen, liialliseen liikuntaan, osteluun, työhön tai syömiseen. Kun riippuvuus on syntynyt, ihminen käyttää hyvin paljon aikaa ja vaivaa voidakseen jatkaa aineen käyttämistä tai toiminnon suorittamista.

Ihminen tuntee ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta ja mahdollisesti erilaisia vieroitusoireita, jos riippuvuutta aiheuttavan aineen käyttö tai toiminta ei ole mahdollista. Riippuvuudesta kärsivä ihminen jatkaa aineen käyttöä tai toiminnan harjoittamista, vaikka se aiheuttaisi hänen terveydelleen ja ihmissuhteilleen paljon haittaa.

Riippuvuus aiheuttaa usein häpeän tunteita siitä, ettei pysty enää hallitsemaan itseään ja toimintaansa. Tämän vuoksi riippuvuus pyritään salaamaan. Riippuvuudesta eroon pääseminen vaatii ongelman tunnustamista ja todellista halua luopua riippuvuutta aiheuttavasta aineesta tai toiminnasta.

Riippuvuuksia voidaan hoitaa monella tavalla, mutta niistä voi päästä eroon myös omatoimisesti. Riippuvuuksista toipumista varten on kehitetty paljon erilaisia oma-apuohjelmia.

  • A-klinkikkasäätiön ylläpitämältä Päihdelinkki-sivustolta löydät erilaisia testejä, laskurin sekä juomapäiväkirjan, jotka voivat auttaa sinua päihteiden käytön hallinnassa. 
  • Peluurin sivuilta saat erilaisia työkaluja pelaamisen hallintaan.

Riippuvuuden hoito ja esteettömyys

Liikkumisen, kommunikoimisen tai ymmärtämisen erityistarpeet eivät saa olla esteenä palvelujen saamiselle. Palvelujen saamiseksi sinulla on oikeus käyttää tarvitsemiasi apuvälineitä, henkilökohtaista apua tai esimerkiksi puhe- tai viittomakielen tulkkia.


Lue lisää aiheesta


Sivu päivitetty 17.12.2012
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.