Uusi päihdehoitotyön oppikirja nostaa esiin esteettömän päihdehoidon

Tänään julkistettava uutuusoppikirja Päihdehoitotyö tarjoaa laajan tietopohjan päihdeongelmien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Yli 500-sivuinen opus käsittelee päihdehoitotyön moninaista kenttää laajasti ja monipuolisesti.

Ihmisen elämänkulun eri vaiheiden tarkastelu sekä päihdeasiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen saa tilaa aiempaa enemmän. Esteettömyys ja vammaiserityisyys ovat saaneet kirjassa oman alalukunsa.

Vammaisten sosioekonomiset ongelmat yleisempiä

Onko vammaisilla erityisiä riskejä saada päihdeongelmia? Esteettömyyttä ja vammaiserityisyyttä käsittelevän luvun kirjoittamiseen osallistunut Irene Komu Sininauhaliitosta sanoo, ettei yksiselitteistä vastausta ole.

- Päihderiippuvuuden syntymekanismi on kaikilla ihmisillä samanlainen. Vammaisuus ei sinänsä lisää kenenkään alttiutta saada päihdeongelmaa.

Ongelma piilee siinä, miten yhteiskunta kohtelee vammaisia ihmisiä. Komu toteaa, että koska vammaisten ihmisten on tilastojen mukaan vammattomia vaikeampi työllistyä, on heillä suurempi todennäköisyys päätyä heikkoon sosioekonomiseen asemaan yhteiskunnassa.

- Se suurentaa tutkimusten mukaan kenen tahansa riskiä saada päihde- tai mielenterveysongelmia. Lisäksi monet tuntemani vammaiset ihmiset kertovat, että yksinäisyys on merkittävä hyvinvointiriski.

Päihdeongelman hoitaminen lähtee ihmisen kohtaamisesta

Komu korostaa, että ihmisen päihdeongelmaa tulisi hoitaa samalla tavalla, oli hän vammainen tai ei. Jokainen ihminen tarvitsee hänen mielestään arvostavaa asiakaslähtöistä kohtaamista, motivoivaa työotetta ja psykososiaalista tukea.

On kuitenkin olemassa tapoja toimia vammaiserityisesti. Se voi olla perehtymistä aistivammaisten ihmisten kommunikaatiotapoihin ja apuvälineisiin tai liikuntavammaisen henkilön avustamiseen.

- Työntekijällä voi olla taitoa mukauttaa motivoiva keskustelu kehitysvammaiselle henkilölle luontevaksi tai tukea aivovammaisen asiakkaan muistia ja keskittymistä. Tieto näistä asioista auttaa päihdetyöntekijää toimimaan asiakaslähtöisesti ja helpottaa vuorovaikutustilanteita. Kun on hiukan pohjatietoa, on helpompi lähteä tutustumaan asiakkaaseen ja miettiä hänen kanssaan yhdessä miten päihdekuntoutus saadaan mahdollisimman hyvin räätälöityä hänen toimintakykyään vastaavaksi.

Airi Partanen –Jan Holmberg – Maria Inkinen – Marjo Kurki – Sisko Salo-Chydenius: Päihdehoitotyö. Sanoma Pro. 2015


Sivu päivitetty 26.10.2015
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.