Emppa järjestää yhdessä Sininauhasäätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa seminaarin kognitiivisten erityistarpeiden huomioimisesta päihdetyössä vuoden 2015 Päihdepäivillä tiistaina 19.5. klo 13─16.30

Arvioiden mukaan joka neljännellä suomalaisella on eritasoisia oppimisen pulmia. On ilmeistä, että tunnistamaton oppimisvaikeus on monen ihmisen syrjäytymiskierteen takana ja peittyy usein päihteiden ongelmakäytön ja mielenterveysongelmien alle.

Päihdehoidon asiakkailla kognitiiviset ongelmat ovat hyvin yleisiä. Tutkimuksen mukaan niitä ilmenee 50–80 prosentilla hoitoon tulleista. Pitkään jatkunut päihteiden liikakäyttö aiheuttaa neurologisia häiriöitä, jotka näkyvät kognitiivisen toimintakyvyn heikentymisenä. Oireisiin kuuluu oppimisen, muistin, keskittymiskyvyn, kommunikaation, suunnittelun ja päätöksenteon ongelmia, sekä muita suorituskykyyn liittyviä vaikeuksia.

Seminaarissa valotetaan sekä synnynnäisiä että päihteiden liikakäytön seurauksena syntyneitä kognitiivisia haasteita ja esitellään erilaisia työtapoja, joiden avulla päihdetyössä voidaan huomioida tämän asiakasryhmän erityistarpeet.

Ohjelma

Puheenjohtaja: Kehitysjohtaja Päivi Heimonen, Sininauhaliitto

13.00 Puheenjohtajan alkusanat

13.10 Oppimisvaikeudet ja ADHD – syrjäytymisen mekanismit

Oppivalmennuskoordinaattori Sarita Koskinen, Kriminaalihuollon Tukisäätiö

13.50 Päihdetyö kehitysvammaisen asiakkaan kanssa

Psykologi, psykoterapeutti (VET) Esa Chydenius

14.30 Kahvitauko

15.00 Päihteiden käytöstä seuranneet kognitiiviset muutokset ja haasteet

Ohjelmajohtaja, ylilääkäri Pekka Tuomola, Sininauhasäätiö

15.40 Kuva ja luovat menetelmät päihdeasiakkaan kuntoutumisen tukena

Kuvataidepsykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko Merja Kivelä

16.20 Puheenjohtajan päätössanat ja yleisökysymykset

Päihdepäivät 2015

Päihdepäivien esite

paihdepaivat_postikortti_etupuoli_kuvana.jpg


Sivu päivitetty 29.4.2015
Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.